Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

CZY FARMAKOTERAPIA DEPRESJI ZAWSZE JEST PRZECIWSKAZANIEM DO  KARMIENIA PIERSIĄ DZIECKA?

 

Dagna Siedlecka1, Ewa Krzewicka-Romaniuk1,2, Paulina Wróbel-Knybel*3, Wojciech Micał4, Artur Romaniuk5

  1. Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  2. II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  3. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  4. I Zakład Radiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  5. Praktyka Lekarza Rodzinnego “Familia” ul. Niepodległości 29, 21-040 Świdnik

 

Wstęp

W obecnych czasach, uważa się że stosowanie leków przeciwdepresyjnych u kobiet karmiących piersią jest bezpieczne dla dziecka, mimo przenikania ich do mleka kobiecego. Stosuje się kilka grup leków, do których zaliczamy: najczęściej wybierane inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SRNI), noradrenergiczne i swoiste serotoninergiczne leki przeciwdepresyjne (NaSSA), a także mimo ograniczonego zastosowania - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD).Różnią się one właściwościami, czasem półtrwania oraz dawką względna (RID – relative infant dose) czyli zdolnością do kumulacji poszczególnego preparatu, pozwalająca oszacować narażenie dziecka na lek. Zakłada się, że bezpieczny w okresie karmienia jest lek, którego wartość RID jest <10%.

 

Materiał i metoda

Przegląd literatury związanej z tematyką bezpieczeństwa dzieci karmionych piersią przez kobiety stosujące leki przeciwdepresyjne.

 

Wyniki

Sertralina i paroksetyna charakteryzują się małą wartością RID i są lekami z wyboru w przypadku depresji u kobiet karmiących piersią. Sertralinaw klasyfikacji prof. T. Hale’a, badającego bezpieczeństwo stosowania leków podczas laktacji jest zaliczana do kategorii L1, najwyższej pod względem bezpieczeństwa. Fluoksetyna jest bezpieczna u ciężarnych, aczkolwiek nie jest zalecana w czasie laktacji ze względu na ryzyko kumulacji w organizmie niemowlęcia. Wciąż brakuje doniesień z wieloletniej obserwacji rozwoju dzieci karmionych piersią przez matki stosujące leki przeciwdepresyjne.

 

Wnioski

Należy wybrać między zaletami karmienia piersią i potencjalnie niekorzystnym działaniem leku na dziecko, a wadami wynikającymi z karmienia mlekiem modyfikowanym unikając narażenia na lek. Trzeba także uwzględnić stan dziecka, obciążenia zdrowotne, wiek. Karmienie piersią nie powinno być przeciwskazaniem do leczenia farmakologicznego depresji u matki karmiącej, ponieważ nieleczona choroba może spowodować niekorzystny wpływ na długofalowy rozwój dziecka.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl