Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

ZASTOSOWANIE GABAPENTYNY I PREGABALINY – RADY I OSTRZEŻENIA DLA PSYCHIATRÓW PŁYNĄCE Z DOŚWIADCZEŃ BRYTYJSKICH I AMERYKAŃSKICH.

 

Piotr Boguta*1

  1. Locum Pharmacist for Berkshire, Buckinghamshire, Dorset Hampshire, Oxfordshire, Somerset, Surrey, West Sussex, Wilthshire, Wielka Brytania

 

Wstęp:

Pregabalina jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, do leczenia bólu neuropatycznego pochodzenia ośrodkowego, padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych; gabapentyna zaś do leczenia bólu neuropatycznego obwodowego oraz padaczki.

Poniższa analiza dotyczy kluczowych zagadnień zastosowania gabapentynoidów w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych, takich jak zaburzenie dwubiegunowe, depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, uzależnienie od alkoholu i leków. Wielka Brytania od1 kwietnia 2019r. (Stany Zjednoczone od 2004r. w odniesieniu do pregabaliny) wprowadziła ograniczenia prawne (Schedule 3 Controlled Medicine) w ordynowaniu pregabaliny i gabapentyny odnotowując odpowiednio 150% i 350% (pomiędzy2007r. a 2012r.) wzrost przepisywania tych preparatów.

Cel:

Podsumowanie aktualnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa zastosowania gabapentyny i pregabaliny w praktyce psychiatrycznej.

Metoda:

Analiza dostępnej literatury z wykorzystaniem danych bazy Google Scholar i deskryptorów czasowych 2015r. do 2019r. z użyciem słów kluczowych: pregabalin, gabapentin, psychiatry, use, epilepsy, pain, generalanxietydisorder, abuse, safety.

Wnioski:

  1. Pregabalina i gabapentyna są analogami strukturalnymi GABA i wiążą się w obrębie podjednostki alfa-2-delta kanałów wapniowych bramkowanych napięciem, nie wywołując wahania poziomu dopaminy, noradrenaliny i serotoniny.
  2. Wydalane są prawie w całości w formie niezmienionej przez nerki, mają niskie ryzyko interakcji(brak metabolizmu w wątrobie), zaleca się redukcję dawki w niewydolności nerek.
  3. Wywołują uczucie spokoju, relaksu, euforii, błogostanu, odhamowania, podwyższonego nastroju, współczucia, oderwania i rozdwojenia nastroju, halucynacji wzrokowych i słuchowych, przez co mogą być nadużywane i powodować rozwój uzależnienia, zwłaszcza pregabalina.
  4. Często stosowane off-label w praktyce psychiatrycznej w leczeniu choroby dwubiegunowej, zaburzeniach snu, z niewielkimi dowodami na ich skuteczność.
  5. Gabapentyna przepisywana w 85% off label wykazuje częściową skuteczność w leczeniu zaburzeń lękowych, w leczeniu zależności opioidowej, ograniczoną w redukowaniu głodu alkoholowego i zespole odstawienia.
  6. Pregabalina ma udowodnione działanie w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń lękowych z objawami depresyjnymi, znaczną bezsennością, zaburzeniami jelitowo-żołądkowymi i innymi objawami somatycznym.
  7. Zaleca się dużą ostrożność w stosowaniu u pacjentów nadużywających inne leki.
  8. Zatrucia śmiertelne, zwłaszcza pregabaliną zarejestrowane w USA, Finlandii, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii (poniżej 1 przypadku w 2009r. i 137 w 2015r.).
  9. Łączenie gabapentyny lub pregabaliny z opioidami zwiększa ryzyko śmiertelnego zatrucia z powodu przedawkowania poprzez mechanizm odwróconej tolerancji/zespołu odstawienia lub addytywnego kumulacyjnego efektu hamowania ośrodka oddechowego.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl