Informacje naukowe

     
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Wykłady

Prof. Mickael Naassila


Od binge drinking (upijania się) po uzależnienie od alkoholu, od neurobiologii po nowe farmakoterapie: nowe dane z badań przedklinicznych i klinicznych

Pr Mickael Naassila, Grupa Badawcza ds. Alkoholu i Farmakozależności (GRAP), INSERM UMR 1247, Amiens, Francja.   Spożywanie alkoholu i zaburzenia używania alkoholu (AUDs) wiążą się z ...

Czytaj


Kolejność wykladowców zgodnie z kolejnością wystąpień na zjeździe.

Prof. Marek Masiak


Niektóre aksjomaty współczesnej psychopatologii

Zarówno prof. Jan Mazurkiewicz jak i jego uczeń i kontynuator prof. Mieczysław Kaczyński przewidywali, iż rozwój neurofizjologii, a także innych nauk biologicznych, stworzy to,...

Czytaj

Prof. Dominika Dudek


ChAD - choroba ludzi kreatywnych

Znaczna ilość badań wykazuje związek pomiędzy fenomenologią kreatywności i zaburzeń nastroju, zwłaszcza o typie dwubiegunowym. Badania wykazały podobieństwo pacjentów z chorobą afekty...

Czytaj

Dr hab. Marcin Olajossy


Mistycy, egzorcyści i psychiatrzy

Psychiatria , zajmując się w zasadzie diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych musi uwzględnić swoją historię, swoje odniesienie do różnych podejść analizujący...

Czytaj

Prof. Agata Szulc


Gdy leczenie farmakologiczne zawodzi. RTMS - nowa nadzieja w psychiatrii

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), stanowiąca najszerzej stosowaną metodę nieinwazyjnej stymulacji mózgu, jest techniką umożliwiającą zmianę w pobudliwości kory...

Czytaj

Prof. Joanna Rymaszewska


Współpraca terapeutyczna a Głęboka Stymulacja Mózgu (Deep Brain Stimulation) w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych: studium dwóch przypadków

Rymaszewska J., Wieczorek T, Weiser A, Piotrowski P, Fila-Witecka K, Siwicki D, Tabakow P, Beszłej JA Wrocławski ośrodek akademicki rozpoczął, po odbyciu odpowiednich szkoleń, badanie efekt...

Czytaj

Dr hab. Marek Krzystanek


Nowe aplikacje telepsychiatryczne w leczeniu chorób i kosmetyce zdrowia psychicznego

Telemedycyna może oferować szeroki wachlarz nowych narzędzi do terapii pacjentów w psychiatrii. Na wykładzie zostaną przedstawione dwie nowe autorskie aplikacje telemedyczne na smartf...

Czytaj

Prof. Piotr Gałecki


Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 jako nowa strategia terapeutyczna w depresji

Pomimo, iż możliwości terapeutyczne leczenia zaburzeń psychicznych ciągle wzrastają, w Europie około 74 % osób z ich objawami pozostaje nieleczonych. W USA wskaźnik ten szacowany jen ...

Czytaj

Prof. Przemysław Bieńkowski


Ketamina w depresji

Prof. Filip Rybakowski


Jak ocenić pracę mózgu podczas ruchu  - czynnościowa spektroskopia w bliskiej podczerwieni (fNIRS)

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (Near-Infrared Spectroscopy – NIRS) jest nieinwazyjną techniką oceniającą przepływ krwi w tkankach znajdujących się w pobliżu powierzchni ciała, w...

Czytaj

Prof. Małgorzata Janas-Kozik


Autystyczne spektrum zaburzeń – współczesne spojrzenie

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder; ASD) należy zgodnie z klasyfikacją DSM-5 do zaburzeń neurorozwojowych, czyli takich, które nie kończą się w wieku 18 lat u pa...

Czytaj

Prof. Konrad Rejdak


Choroba Alzheimera - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Prof. Andrzej Czernikiewicz


Trzy życia ze schizofrenią (John Nash, Bobby Fisher i Nathaniel Ayers) i co z tego wynika dla naszych pacjentów i dla nas

Czym jest schizofrenia jako doświadczenie osoby na nią chorującej? Wydaje się, że przede wszystkim jest doświadczeniem unikalnym, rozdzielającym życie osoby chorej na dwie części – na ...

Czytaj

Dr hab. Jolanta Masiak


Współwystępowanie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i napadowych lęków panicznych

Wyniki dotychczasowych badań wskazują że u 15.5% osób z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego w ciągu życia współwystępują napadowe lęki paniczne. Badania te wskazują ...

Czytaj

Płk Mirosław Grochowski, Płk dr Olaf Truszczyński, Płk dr Jan Wilk


Koncepcja „zranień moralnych“ i jej konsekwecje dla personelu wojskowego

„Różnica między silnym, a słabym polega na tym, że ten pierwszy nie poddaje się po klęsce“ Woodrow Wilson Zdarzenia traumatyczne mogą być analizowane z bardzo r&oacu...

Czytaj

Prof. Anna Grzywa


Zachowania samobójcze. Przyczyny znane i domniemane

Samobójstwo jest to świadome pozbawienie się życia. Historia aktów samobójczych jest długa i była wielokrotnie podejmowana w przekazach historycznych i dziełach literack...

Czytaj

Kmdr dr n. med. Dariusz Juszczak


Zdrowie psychiczne marynarzy – wybrane aspekty

Powszechnie wiadomo, że wykonywanie zawodu marynarza wiąże się z ekspozycją zarówno na stresory fizyczne jak i psychiczne. W literaturze przedmiotu do czynników stresogennych w...

Czytaj

Dr hab. Tadeusz Pietras, prof. nadzw. UMŁ


Chronotyp jako marker CHAD

Rytmy około-dobowe stanowią bardzo ważny  element funkcjonowania człowieka. W psychologii różnic indywidualnych skonstruowano pojęcie chronotypu jako zespołu cech charakteryzując...

Czytaj

Dr hab. Jolanta Mazur-Kucharska, prof. nadzw. PUM


Komórki macierzyste i czynniki odpowiedzialne za ich przemieszczanie się – nowe odkrycia

Badania dotyczące pogranicza medycyny regeneracyjnej i psychiatrii są nowym obiecującym kierunkiem rozwoju medycyny. Dotychczasowe badania sugerują, że poziomy komórek macierzystych i...

Czytaj

Dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. nadzw. IPiN


Komunikacja społeczna „głodnego” mózgu

Zaburzenia funkcjonowania społeczno-emocjonalnego w zaburzeniach odżywiania stanowią osiowy objaw w psychopatologii zaburzeń odżywiania, w szczególności jadłowstrętu psychicznego.. W...

Czytaj

Dr hab. Napoleon Waszkiewicz


Schizofrenia-organizacja biologiczno-neurofizjologicznej dezorganizacji

Wielowymiarowy model schizofrenii obejmuje trzy podstawowe wymiary - objawy pozytywne, objawy negatywne i dezorganizację. Dezorganizacja w przebiegu schizofrenii jest najmniej zbadanym wymia...

Czytaj

Dr Aleksandra Madejska-Soltani


Miejsce hipnozy w leczeniu uzależnień

Uzależnienia od palenia papierosów, alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu, seksu oraz Internetu postrzegane są współcześnie jako zaburzenia psychiczne. Istnieje wiele w...

Czytaj

Dr Dariusz Juchnowicz


Schizofrenia jako proces zapalny: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

Od kilkudziesięciu lat przybywa dowodów naukowych wskazujących na istotną rolę zapalenia typu low grade inflammation w powstawaniu i podtrzymywaniu zaburzeń psychicznych, w tym w schi...

Czytaj

Dr Sławomir Murawiec


Jak współcześnie bada się wpływ psychoterapii na funkcjonowanie mózgu

Współczesne badania neurobiologicznych mechanizmów psychoterapii biorą pod uwagę zindywidualizowane cechy procesu psychoterapii i jednostkowe cechy osoby, która w niej u...

Czytaj

Prof. Lucyna Ostrowska


Zespół MONW (zespołu metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała) u pacjentów ze schizofrenią – trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Prof. Jacek Wciórka


Cnoty psychiatry

Bez wątpienia praktykowanie psychiatrii wymaga dyspozycji i wrażliwości etycznej. Umożliwiają one lub ułatwiają podejmowanie decyzji w wielu sytuacjach klinicznych nasyconych wartościam...

Czytaj

Dr Mariusz Sołtysik


Alpinizm i himalaizm - sport czy ekstremalna forma bycia celebrytą?

Wykład poświęcony wspinaczom wysokogórskim, którzy w trakcie wypraw muszą zmagać się nie tylko z niekorzystnym wpływem środowiska, ale także z własnymi ograniczeniami i słabośc...

Czytaj

Prof. Janusz Perzyński


Lubelska Szkoła Psychiatrii

Twórcą “Lubelskiej Szkoły Psychiatrii” był prof. Mieczysław Kaczyński (1906 – 1985), najpierw uczeń a następnie współpracownik, najwybitniejszego polskiego ps...

Czytaj

Mgr Ewa Stelmasiak


Zastosowania coachingu wellness w psychiatrii

Profesjonalny coaching wellness definiowany jest jako zastosowanie zasad life coachingu w celu zmiany stylu życia i zwiększania dobrostanu. Metoda oparta jest na podejściu humanistycznym zak...

Czytaj

Prof. Jerzy Samochowiec


Technologie XXI wieku a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicznych

W przypadku schorzeń psychicznych rzeczywistość wirtualna dostarcza zupełnie nowych możliwości diagnostyki i terapii. Dzięki możliwości „zanurzenia” pacjenta w dowolnie wykreowan...

Czytaj

Dr hab. Hanna Karakuła–Juchnowicz


Psychiatria spersonalizowana: czy możemy liczyć na szybki postęp?

Termin Psychiatria spersonalizowana (PS) bywa stosowany zarówno w odniesieniu do pojęcia Psychiatrii precyzyjnej jak i Psychiatrii Zindywidualizowanej, będąc odzwierciedleniem nowego ...

Czytaj

Dr n. med. Anna Mosiołek, mgr Wojciech Wojtal


Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - aspekty prawne i praktyczne

Dr n. med. Sławomir Jakima


PSSD - zespół dysfunkcji seksualnych po SSRI

Zespół zaburzeń seksualnych po SSRI (PSDD) jest to stosunkowo niedawno opisanym zjawiskiem występowania problemów seksualnych związanych z użyciem inhibitorów wychwytu z...

Czytaj

Dr hab. Robert Pudlo


Zaplanowana niepoczytalność, czyli jak nie pisać opinii sądowo - psychiatrycznej

Psychiatria sądowa dosyć wcześnie oddzieliła się od medycyny sądowej, dopracowała się własnej metodyki i własnych procedur dostosowanych do analizy stanu psychicznego. W medycynie sądowej p...

Czytaj

Dr Izabela Fornalik


Seksualność osób z zespołem Aspergera. Praktyczne aspekty pracy z pacjentami

„Osoby z autystycznym spektrum zaburzeń różnią się od innych z definicji. Prezentują inny profil umiejętności społecznych, poznawczych, komunikacyjnych. Mają też inne doświadcze...

Czytaj

Dr hab. Ewa Baszak-Radomańska


Pacjentka z wulwodynią najpierw u ginekologów potem u psychiatry albo odwrotnie

Wulwodynia to przetrwały ból sromu, dotyka do 16% kobiet. Należy do rodzaju bólu funkcjonalnego.  Ból to też świąd, pieczenie, suchość. Występuje spontanicznie lub ...

Czytaj

Dr Janina Sonik


Dlaczego pokazujemy 12 dni?

Podczas sesji pokażemy pełnometrażowy film dokumentalny „12 dni” (12 Jours, Francja, 2017), którego reżyserem jest mistrz dokumentu i fotografii Raymond Depardon. We Franc...

Czytaj

Minister Bartłomiej Chmielowiec


Rzecznik Praw Pacjenta popiera wszelkie działania przyczyniające się do wzrostu poziomu opieki nad pacjentem. Stoi jednocześnie na stanowisku, że wprowadzane zmiany legislacyjne i ...

Rzecznik Praw Pacjenta popiera wszelkie działania przyczyniające się do wzrostu poziomu opieki nad pacjentem. Stoi jednocześnie na stanowisku, że wprowadzane zmiany legislacyjne i organizacy...

Czytaj

Prof. Józef Kocur


Ocena zdolności do ważnego oświadczenia woli osób z zaburzeniami otępiennymi o trudnym do ustalenia nasileniu

Ocena zdolności do świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli zawsze stanowi poważny problem opiniodawczy, zwłaszcza zaś wtedy, gdy dostępne dane nie pozwalają na dokładną ...

Czytaj