Informacje naukowe

     
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Wykładowcy

Prof. Mickael Naassila


Profesor Mickael Naassila uzyskał doktorat z dziedziny neuronauk (neuroscience) na Uniwersytecie w Rouen, badając mechanizmy działania akamprozatu i rolę syntazy tlenku a...

Profesor Mickael Naassila uzyskał doktorat z dziedziny neuronauk (neuroscience) na Uniwersytecie w Rouen, badając mechanizmy działania akamprozatu i rolę syntazy tlenku azotu w przedkliniczn...

Czytaj


Kolejność wykladowców zgodnie z kolejnością wystąpień na zjeździe.

Prof. Marek Masiak


Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Masiak specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, specjalista psychiatrii środowiskowej.

  Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Masiak specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, specjalista psychiatrii środowiskowej. Kierownik Centrum Medycznego Prof. Ma...

Czytaj

Prof. Dominika Dudek


Dominika Dudek w 1993 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski CM UJ i została zatrudniona w Katedrze Psychiatrii CM UJ. Tam uzyskała I (1996 r) i II (1999) stopień sp...

Dominika Dudek w 1993 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski CM UJ i została zatrudniona w Katedrze Psychiatrii CM UJ. Tam uzyskała I (1996 r) i II (1999) stopień specjalizacj...

Czytaj

Dr hab. Marcin Olajossy


Dr hab. n. med. specjalista psychiatra, kierownik Katedry i II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM Lublin. Autor lub współautor ponad 250 prac i artykuł&o...

Dr hab. n. med. specjalista psychiatra, kierownik Katedry i II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM Lublin. Autor lub współautor ponad 250 prac i artykułów z ...

Czytaj

Prof. Agata Szulc


Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, obecnie od 20013 roku – kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycz...

  Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, obecnie od 20013 roku – kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne...

Czytaj

Prof. Joanna Rymaszewska


Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska jest specjalistą psychiatrą, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (www.psych.umed.wroc.pl). Gł&o...

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska jest specjalistą psychiatrą, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (www.psych.umed.wroc.pl). Główne ...

Czytaj

Dr hab. Marek Krzystanek


Prof. Piotr Gałecki


Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Kr...

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, sp...

Czytaj

Prof. Przemysław Bieńkowski


Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest też związany zawodowo z Zakładem Farmakologii I...

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest też związany zawodowo z Zakładem Farmakologii Instytutu P...

Czytaj

Prof. Filip Rybakowski


Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Do roku 2010 zatrudniony w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży tej uczelni, gdzie się habilitował i uzyskał specjalizację z psychia...

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Do roku 2010 zatrudniony w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży tej uczelni, gdzie się habilitował i uzyskał specjalizację z psychiatrii oraz ...

Czytaj

Prof. Małgorzata Janas-Kozik


Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako psychoterapeuta pod...

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako psychoterapeuta pod stałą sup...

Czytaj

Prof. Konrad Rejdak


Prof. Andrzej Czernikiewicz


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz, profesor zwyczajny w Zakładzie Logopedii UMCS w Lublinie i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psychiatra i specjalista t...

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz, profesor zwyczajny w Zakładzie Logopedii UMCS w Lublinie i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psychiatra i specjalista terapii śro...

Czytaj

Dr hab. Jolanta Masiak


Dr hab. n. med. Jolanta Masiak specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej, Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii Uniwers...

Dr hab. n. med. Jolanta Masiak specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej, Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medy...

Czytaj

Prof. Anna Grzywa


Prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa od 1972 roku przebyła kolejne etapy rozwoju w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Lublinie (obecnie UM) (od asystenta do profesora). W 1972 r...

Prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa od 1972 roku przebyła kolejne etapy rozwoju w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Lublinie (obecnie UM) (od asystenta do profesora). W 1972 roku specja...

Czytaj

Dr hab. Tadeusz Pietras, prof. nadzw. UMŁ


Płk. Mirosław Grochowski


Płk rez. pil. mgr inż. Mirosław GROCHOWSKI - absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, studiował także w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgosz...

Płk rez. pil. mgr inż. Mirosław GROCHOWSKI - absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, studiował także w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończył p...

Czytaj

Płk. dr Olaf Truszczyński


Dr Olaf E. Truszczyński ukończył Wojskową Akademię Medyczną i Uniwersytet Łódzki - Wydział Filozoficzno-Historyczny (1984 r.). na kierunku psychologia, Po ukończeniu st...

Dr Olaf E. Truszczyński ukończył Wojskową Akademię Medyczną i Uniwersytet Łódzki - Wydział Filozoficzno-Historyczny (1984 r.). na kierunku psychologia, Po ukończeniu studió...

Czytaj

Płk. dr Jan Wilk


Dr n. med. , pułkownik rezerwy. Absolwent Wydziału Lekarskiego WAM, filozofii UŁ, Wydziału Strategiczno – Obronnego Akademii Obrony Narodowej. 

Dr n. med. , pułkownik rezerwy. Absolwent Wydziału Lekarskiego WAM, filozofii UŁ, Wydziału Strategiczno – Obronnego Akademii Obrony Narodowej. Były kierownik Kliniki Psychiatrii 10 Woj...

Czytaj

Kmdr dr n. med. Dariusz Juszczak


Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista z zakresu psychiatrii i seksuologii.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista z zakresu psychiatrii i seksuologii. Prowadzi indywidualną praktykę lekarską oraz działalność dydaktyczną w d...

Czytaj

Dr hab. Jolanta Mazur-Kucharska, prof. nadzw. PUM


Dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur, prof. PUM, specjalista psychiatra. Kieruje Oddziałem Całodobowym CD Kliniki Psychatrii PUM. Autorka i współautorka 130 prac,&nb...

Dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur, prof. PUM, specjalista psychiatra. Kieruje Oddziałem Całodobowym CD Kliniki Psychatrii PUM. Autorka i współautorka 130 prac, publikowanych w ...

Czytaj

Dr hab. Napoleon Waszkiewicz


Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalistą z zakresu psychiatrii.  Aktualnie pełni funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Bi...

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalistą z zakresu psychiatrii.  Aktualnie pełni funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku....

Czytaj

Dr Dariusz Juchnowicz


Dr n. med. Dariusz Juchnowicz, specjalista psychiatra. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Centrum Medyczne Neuromedica w Lublinie

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Centrum Medyczne Neuromedica w Lublinie Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studi...

Czytaj

Dr Aleksandra Madejska-Soltani


Dr Aleksandra Madejska- Soltani urodziła się w Polsce , uzyskała dyplom lekarza medycyny w Kijowie po czym ukończyła specjalizację z psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym w L...

Dr Aleksandra Madejska- Soltani urodziła się w Polsce , uzyskała dyplom lekarza medycyny w Kijowie po czym ukończyła specjalizację z psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym w Lille. Obecnie ...

Czytaj

Dr Sławomir Murawiec


Specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikowany Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria” (Viamedica) członek ...

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikowany Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria” (Viamedica) członek Zarządu Gł...

Czytaj

Dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. nadzw. IPiN


Profesor nadzwyczajny Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie; specjalista psychiatra w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN oraz Master Practitioner...

Profesor nadzwyczajny Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie; specjalista psychiatra w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN oraz Master Practitioner in Eating...

Czytaj

Prof. Lucyna Ostrowska


Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest lekarzem chor...

Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest lekarzem chorób...

Czytaj

Dr Mariusz Sołtysik


Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie specjalizacji z psychiatrii w Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie specjalizacji z psychiatrii w Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor publikac...

Czytaj

Prof. Jacek Wciórka


Prof. Jacek Wciórka, lekarz, specjalista psychiatra, kierownik I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie, redaktor kwartalnika Postępy Psychiatrii i Neurologii, autor lub w...

Prof. Jacek Wciórka, lekarz, specjalista psychiatra, kierownik I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie, redaktor kwartalnika Postępy Psychiatrii i Neurologii, autor lub wspó...

Czytaj

Dr hab. Adam Wichniak


Mgr Ewa Stelmasiak


Założycielka The Wellness Institute, pierwszy certyfikowany coach wellness w Polsce (CWHC) i menedżer programów wellness dla firm (CWWPM). Wspiera pacjentów, lekarzy ...

Ewa Stelmasiak MA, MSc, CWHC, CWWPM Założycielka The Wellness Institute, pierwszy certyfikowany coach wellness w Polsce (CWHC) i menedżer programów wellness dla firm (CWWPM). Wspiera...

Czytaj

Prof. Janusz Perzyński


Emerytowany profesor zwyczajny Katedry Psychiatrii UM w Lublinie. Po ukończeniu studiów medycznych – od 1967 roku -  przez 6 lat pracował w lubelskim Szpitalu Neu...

Emerytowany profesor zwyczajny Katedry Psychiatrii UM w Lublinie. Po ukończeniu studiów medycznych – od 1967 roku -  przez 6 lat pracował w lubelskim Szpitalu Neuropsychiat...

Czytaj

Prof. Jerzy Samochowiec


Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie.

Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie. Od 2004r. jes...

Czytaj

Dr hab. Hanna Karakuła–Juchnowicz


Dr hab. n. med., specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej. Badacz, nauczyciel akademicki i praktyk.

Dr hab. n. med., specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej. Badacz, nauczyciel akademicki i praktyk. Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwenc...

Czytaj

Dr Anna Mosiołek


Specjalista psychiatrii i psychiatrii środowiskowej. Pracownik dydaktyczno-naukowym Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z-ca dyrektora ds. lecznictwa ora...

Specjalista psychiatrii i psychiatrii środowiskowej. Pracownik dydaktyczno-naukowym Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z-ca dyrektora ds. lecznictwa oraz lekarz K...

Czytaj

Mgr Wojciech Wojtal


Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. W 2005 .r ukończył z oceną celującą studia podyplomowe z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny ...

Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. W 2005 .r ukończył z oceną celującą studia podyplomowe z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na  W...

Czytaj

Dr hab. Robert Pudlo


Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej; w roku 1991 uzyskał pierwszy, a w roku 1994 drugi stopień specjalizacji w psychiatrii; w 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medyc...

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej; w roku 1991 uzyskał pierwszy, a w roku 1994 drugi stopień specjalizacji w psychiatrii; w 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych (tyt...

Czytaj

Dr Sławomir Jakima


Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra-seksuolog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra-seksuolog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizor leczenia zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuolo...

Czytaj

Dr Izabela Fornalik


Dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w procesie certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego &ndas...

Dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w procesie certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewod...

Czytaj

Dr hab. Ewa Baszak-Radomańska


Ginekolog-położnik, seksuolog. Od 10 lat prowadzi Terpę z ośrodkiem terapii wulwodynii. W 2012 roku dostała nagrodę National Vulvodynia Association w USA za koncepcję stworzenia ta...

Terpa Lublin Od 10 lat prowadzi Terpę z ośrodkiem terapii wulwodynii. W 2012 roku dostała nagrodę National Vulvodynia Association w USA za koncepcję stworzenia takiej poradni w Polsce. Prow...

Czytaj

Dr Janina Sonik


Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie związana z I Kliniką Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie realizuje program specjalizacji z psy...

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie związana z I Kliniką Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie realizuje program specjalizacji z psychiatrii. ...

Czytaj

Minister Bartłomiej Chmielowiec


Minister Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia pod...

Minister Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe n...

Czytaj

Minister Grzegorz Błażewicz


Minister Grzegorz Błażewicz - Zastępca RPP, prawnik, administratywista. Od 2004 r. związany z administracją publiczną. Doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjn...

Minister Grzegorz Błażewicz - Zastępca RPP, prawnik, administratywista. Od 2004 r. związany z administracją publiczną. Doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postę...

Czytaj

Dyr Grzegorz Saj


Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, wieloletni pracownik administracji samorządowej, w latach 2013-2017 Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala...

Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, wieloletni pracownik administracji samorządowej, w latach 2013-2017 Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatr...

Czytaj

Prof. Józef Kocur


Prof.dr hab.n.med. , specjalista  psychiatra,  emerytowany  profesor  WAM, UM i UŁ, były  dziekan  Wydziału  Lekarskiego  WAM,  kierown...

Prof.dr hab.n.med. , specjalista  psychiatra,  emerytowany  profesor  WAM, UM i UŁ, były  dziekan  Wydziału  Lekarskiego  WAM,  kierownik  Z...

Czytaj