Informacje naukowe

     
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Program

 

Program w wersji PDF
POBIERZ

 

Czwartek 06 IX 2018

11:00-11:30

Otwarcie zjazdu 

Hanna Karakuła-Juchnowicz, Marcin Olajossy, Aldona Stodulska-Blaszke, Marek Domański, Piotr Dreher

SALA ABC

Sesja I - Psychiatria humanistyczna

Prowadzący: Agata Szulc, Marcin Olajossy

11:30-11:55

Niektóre aksjomaty współczesnej psychopatologii

Prof. Marek Masiak (25 min.)

11:55-12:20

CHAD choroba ludzi kreatywnych

Prof. Dominika Dudek (25 min.)

12:20-12:45

Mistycy, egzorcyści i psychiatrzy

Dr hab. Marcin Olajossy  (25 min.)

12:45-13:00

Dyskusja (15 min.)

13:00-13:40

Przerwa na kawę i gorący posiłek

Sesja plakatowa część I Sala D

Prowadzący: Justyna Morylowska-Topolska, Gustaw Kozak

SALA ABC

Sesja II - Nowe technologie w psychiatrii

Prowadzący: Dominika Dudek, Piotr Gałecki

13:40-14:05

Gdy leczenie farmakologiczne zawodzi. rTMS - nowa nadzieja w psychiatrii

Prof. Agata Szulc (25 min.)

14:05-14:30

Współpraca terapeutyczna a Głęboka Stymulacja Mózgu (Deep Brain Stimulation) w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych: studium dwóch przypadków

Prof. Joanna Rymaszewska (25 min.)

14:30-14:55

Nowe aplikacje telepsychiatryczne w leczeniu chorób i kosmetyce zdrowia psychicznego

Dr hab. Marek Krzystanek  (25 min.)

14:55-15:05

Dyskusja (10 min.)

 15:05-15:20  Przerwa

15:20-15:50

Prawo Murphy'ego w leczeniu pacjentów-lekarzy

Dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz (30 min.)

Grant edukacyjny Angelini Pharma Polska

SALA ABC

Sesja III - Nowe terapie w psychiatrii

Prowadzący: Małgorzata Janas-Kozik, Filip Rybakowski

15:50-16:15

Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 jako nowa strategia terapeutyczna w depresji

Prof. Piotr Gałecki (25 min.)

16:15-16:40

Ketamina - dla kogo, dlaczego?

   Prof. Przemysław Bieńkowski (25 min.)

16:40-17:05

Jak ocenić pracę mózgu podczas ruchu - czynnościowa spektroskopia w bliskiej podczerwieni (fNIRS)

Prof. Filip Rybakowski (25 min.)

17:05-17:15

Dyskusja (10 min.)

17:15-17:30

Przerwa

SALA ABC

Sesja IV - Współczesne wyzwania psychiatrii

Prowadzący: Joanna Rymaszewska, Andrzej Czernikiewicz

17:30-17:55

Autystyczne spektrum zaburzeń - współczesne spojrzenie

Prof. Małgorzata Janas-Kozik (25 min.)

17:55-18:20

Zastosowanie zaawansowanych technologii robotycznych w opiece nad pacjentami z chorobą Alzheimera

Prof. Konrad Rejdak (25 min.)

18:20-18:45

Trzy życia ze schizofrenią (John Nash, Bobby Fisher i Nathaniel Ayers) i co z tego wynika dla naszych pacjentów i dla nas

Prof. Andrzej Czernikiewicz (25 min.)

18:45-18:55

 Dyskusja (10 min.)

20:30

Kolacja

Piątek 07 IX 2018

 

Sala AB

Sala C

 9:00-9:30

 Kiedy psychiatra powinien być obesitologiem

 Prof. Przemysław Bieńkowski

 

 

Sesja V - Różne oblicza CHAD

Prowadzący: Katarzyna Kucharska, Adam Perzyński

Sesja VI - Psychiatria wojskowa

Prowadzący: Agata Makarewicz, Jan Wilk

9:30-10:30

 

 

 

 

Współwystępowanie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i napadowych lęków panicznych

Dr hab. Jolanta Masiak (20 min.)

 Koncepcja „zranień moralnych“ i jej konsekwecje dla personelu wojskowego

Gen. bryg. Piotr Dzięgielewski, Płk Mirosław Grochowski,

Płk dr Jan Wilk, Płk dr Olaf Truszczyński

 (40 min.)

Samobójstwa. Przyczyny znane i domniemane

Prof. Anna Grzywa (20 min.)

Chronotyp jako marker CHAD

Dr hab. Tadeusz Pietras, prof. nadzw. UMŁ (20 min.)

 

Zdrowie psychiczne marynarzy – wybrane aspekty

Kmdr dr n. med. Dariusz Juszczak  (20 min.)

10:30-10:40

Dyskusja (10 min.)

 

Sesja VII - Schizofrenia - różne konteksty

Prowadzący: Napoleon Waszkiewicz, Paweł Krukow

Sesja VIII - Sesja psychoterapeutyczna

Prowadzący: Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Tadeusz Pietras

10:40-11:40

 11:40-11:50

Komórki macierzyste i czynniki odpowiedzialne za ich przemieszczanie się – nowe odkrycia

Dr hab. Jolanta Mazur-Kucharska, prof. nadzw. PUM (20 min.)

Komunikacja społeczna „głodnego” mózgu

Dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. nadzw. IPiN (20 min.)

Schizofrenia-organizacja

biologiczno-neurofizjologicznej dezorganizacji

Dr hab. Napoleon Waszkiewicz  (20 min.)

Holistyczna psychiatria:

Miejsce hipnozy w leczeniu uzależnień

Dr Aleksandra Madejska-Soltani (Francja) (20 min.)

Schizofrenia jako proces zapalny: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

Dr n. med. Dariusz Juchnowicz (20 min.)

 Jak współcześnie bada się wpływ psychoterapii na funkcjonowanie mózgu

Dr n. med. Sławomir Murawiec (20 min.)

Dyskusja (10 min.)

11:50-12:20

Arypiprazol LAI - wzbogacenie terapii schizofrenii
Dr hab. Marek Krzystanek  (30 min.)
Grant edukacyjny Lundbeck Poland

 

12:20-12:35

Przerwa kawowa

12:35-13:05

Farmakoterapia w depresji - jak znaleźć kompromis pomiędzy skutecznością a tolerancją

Dr hab. Adam Wichniak (30 min.)

Grant edukacyjny Servier Polska

 

 

SESJA IX - Między stylem życia a psychiatrią

Prowadzący: Jolanta Mazur-Kucharska, Dariusz Juchnowicz

SESJA X - ,,Blaski i cienie" psychiatrii

Prowadzący: Jolanta Masiak, Aneta Gerhant

13:05-13:45

 

 

Alpinizm i himalaizm - sport czy ekstremalna forma bycia celebrytą?

Dr Mariusz Sołtysik (20 min.)

Cnoty psychiatry
Prof. Jacek Wciórka (20 min.)

Zastosowania coachingu wellness w psychiatrii

Mgr Ewa Stelmasiak (20 min.)

 Lubelska Szkoła Psychiatrii
Prof. Janusz Perzyński (20 min.)

 13:45-13:55

Dyskusja (10 min.)

 13:55-14:25

Benzodiazepiny: dlaczego, komu, kiedy? (30 min.) 

Dr hab. Hanna Karakuła–Juchnowicz

Grant edukacyjny Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

 

14:25-15:30

Lunch

Sesja plakatowa Część II Sala D

Prowadzący: Justyna Morylowska-Topolska, Gustaw Kozak

 

SALA AB

 

 SESJA XI - Postępy w diagnozie i terapii zaburzeń psychicznych

Prowadzący: Hanna Karakuła-Juchnowicz, Jerzy Samochowiec

 15:30-17:00

 

 

Binge drinking - pathophysiology, clinical consequence

Prof. Mickael Naassila (30 min.)

 Technologie XXI wieku a diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych

Prof. Jerzy Samochowiec (30 min.)

Psychiatria spersonalizowana: czy możemy liczyć na szybki postęp?

Dr hab. Hanna Karakuła - Juchnowicz (30 min.)

 17:00-17:30

W jaki sposób  dopasować  terapię antypsychotyczną dla naszego pacjenta? Spektrum stosowania LAI – przykład paliperidonu

prof. Andrzej Czernikiewicz

Grant edukacyjny Janssen-Cilag Polska

 

SALA AB

 

SESJA XII - Quo vadis Polska Psychiatrio?

Prowadzący: Marek Domański, Robert Pudlo

17:30- 17:50

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznikiem Polskiej Psychiatrii

Minister Bartłomiej Chmielowiec (20 min.)

17:50-18:00

Dyskusja (10 min.)

 

SALA AB

SALA C

 

SESJA XIII - Psychiatria a prawo

Prowadzący: Józef Kocur, Robert Pudlo 

 SESJA XIV - Sesja seksuologiczna - ,,bólowa"

Prowadzący: Aldona Stodulska-Blaszke, Sławomir Jakima

 18:00-19:00 

 

Zaplanowana niepoczytalność, czyli jak nie pisać opinii sądowo - psychiatrycznej

Dr hab. Robert Pudlo (15 min.)
 Pacjentka z wulwodynią najpierw u ginekologa, potem u psychiatry albo odwrotnie

Dr n. med. Ewa Baszak-Radomańska (20 min.)

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - aspekty prawne i praktyczne

Dr n. med. Anna Mosiołek, mgr Wojciech Wojtal (30 min.) 

 Seksualność osób z zespołem Aspergera. Praktyczne aspekty pracy z pacjentami

Dr n. hum. Izabela Fornalik (20 min.)

 Ocena zdolności do ważnego oświadczenia woli osób z zaburzeniami otępiennymi

o trudnym do ustalenia nasileniu

Prof. Józef Kocur (15 minut)

 PSSD - zespół dysfunkcji seksualnych po SSRI

Dr n. med. Sławomir Jakima (20 min.)

 19:00-19:10 Dyskusja (10 min.)
 20:30 Kolacja i wręczenie jubileuszowych medali, statuetek  oraz nagród za najlepszy plakat

Sobota 08 IX 2018

 

SALA C

 

SESJA XV - Sesja filmowa

8:30-11:00 

Sesja filmowa pod patronatem kwartalnika PSYCHIATRA film „12 Dni”

(12 Jours, Francja, 2017) reż. Raymond Depardon

 

 

 

 Dlaczego pokazujemy 12 dni

Dr Janina Sonik (20 min.)

Projekcja filmu "12 dni" 

(85 min)

Dyskusja "Psychiatria w kinie"

(moderator: Janina Sonik) (45 min.)

Uczestnicy dyskusji: 

Minister Grzegorz Błażewicz, Dr Janina Sonik, Dr Aleksandra Madejska-Soltani, Prof. Andrzej Czernikiewicz, Dyr Grzegorz Saj

11:00-11:10

Oficjalne zamknięcie zjazdu

8 września 12:00-13:00 Wspólny rejs statkiem po Wiśle
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowane z środków własnych organizatora

* Program może ulec zmianie