Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska

Czy BMI jest nadal "atrakcyjnym" parametrem monitorowania stanu odżywienia pacjentów chorych na anoreksję?

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) to według klasyfikacji DSM-5 zaburzenie
w przyjmowaniu pokarmu, które charakteryzuje się wywołaną świadomie i podtrzymywaną przez pacjenta celową utratą masy ciała. Wiąże się on z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów. Częstość występowania jadłowstrętu psychicznego wśród dziewcząt poniżej 18 roku życia w Polsce wynosi od 0,8 do 1,8%, zaś w krajach zachodnich od 0,9 do 4,3% kobiet oraz od 0,2 do 0,3% mężczyzn. Wskaźnik śmiertelności na poziomie ok. 10% czyni ją jednym z najgroźniejszych schorzeń przewlekłych.

Jednym z obiektywnych kryteriów jednostki chorobowej wg. ICD-10 jest masa ciała poniżej 15% masy należnej, co jest tożsame z wartością wskaźnika masy ciała BMI<17,5 kg/m2. Podobnie jedno
z kryteriów DSM-5 wskazuje na masę ciała poniżej 85% normy dla wzrostu i wieku. Powszechnie stosowany wskaźnik masy ciała (BMI) jest coraz częściej podważany ze względu na znaczny stopień pobieżności w ocenie stopnia odżywienia. Istnieje zatem zapotrzebowanie na nowe, obiektywne parametry oceny stanu odżywienia, które w lepszy i bardziej wiarygodny sposób pomogłyby w procesie leczenia i monitorowania stanu pacjentów. Takie możliwości daje nam analiza impedancji bioelektrycznej, która wykorzystując właściwości elektryczne tkanki, mierzy impedancję, rezystancję, reaktancję, które stanowią potencjalne parametry służące monitorowaniu stanu odżywienia.

W trakcie wykładu przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy na temat wykorzystania analizy impedancji bioelektrycznej u pacjentów chorych na anoreksję wraz z podsumowaniem badań własnych opartych na współpracy z I Kliniką Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji i Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl