Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Prof. Mickael Naassila

Neurobiologiczne podłoże uzależnienia od alkoholu i przyszłe kierunki w farmakoterapii

Rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu w Europie wynosi 3,4%, natomiast wskaźnik rozpowszechnienia zaburzeń używania alkoholu w ciągu całego życia oszacowano na 10 do 15 %. Wykazano ostatnio, że alkohol jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji we Francji. Pełniejsze rozumienia środowiskowych oraz osobniczych czynników podatności na to przewlekłe i charakteryzujące się wysoką nawrotowością zaburzenie stanowi wielkie wyzwanie. Nowe dane pochodzące z badań zwierząt i ludzi rzuciły więcej światła na neurobiologiczne podłoże tej choroby jak również na nowe możliwe kierunki terapii. Kluczowy punkt tej prezentacji : Interakcje alkoholu z wieloma systemami neurotransmiterów a w szczególności z receptorami glutaminergicznymi NMDA oraz gabaergicznymi GABAA. Uzależnienie od alkoholu wiąże się ze wzrostem progu aktywacji neuronów dopaminergicznych oraz z negatywnymi stanami emocjonalnymi. Zaburzenie to łączy się z deficytami poznawczymi, deficytami kontroli hamowania oraz wzrostem motywacji do picia alkoholu. Bodźce środowiskowe związane wyzwalaniem pragnienia picia alkoholu mogą indukować nawroty. Alkohol zakłóca procesy plastyczności synaptycznej w układzie nagrody. Pomimo umiarkowanej wielkości efektu dostępnych leków (akamprozat, baklofen, disulfiram, nalmefen, naltrexon), niektóre z nich wydają się obiecujące w kontekście medycyny spersonalizowanej. Nową perspektywą są na przykład enancjomer baklofenu, N-acetylocysteina, inhibitor HDAC, inhibitor receptora histaminowego H3 oraz GHB.

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl