Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Zmiana stylu życia, jako terapia wspomagająca w leczeniu chorób psychicznych

W porównaniu z osobami zdrowymi, pacjentów ze schizofrenią charakteryzuje obniżona motywacja do podejmowania aktywności fizycznej, z powodu sedacji, objawów schizofrenii, w tym także lęku i depresji, niższego poziomu wykształcenia, braku doświadczenia w zakresie wykonywania ćwiczeń́ fizycznych, wycofania społecznego, czy też objawów negatywnych choroby. W celu zwiększenia motywacji do uczestnictwa istotne jest zatem, aby aerobowe ćwiczenia wysiłkowe majaczę wpłynąć́ na poprawę̨ wydolności sercowo-naczyniowej pacjentów były nadzorowane przez wykwalifikowaną kadrę̨. Niewątpliwą̨ zaletą byłaby możliwość́ uczestniczenia chorych w zajęciach prowadzonych przez wyszkoloną w tym kierunku kadrę̨ tak, by ćwiczenia były dostosowane do stanu somatycznego, wieku, sprawności i poziomu wydolności pacjenta.

Rekomendacje EPA dotyczące praktyki klinicznej stosowania aktywności fizycznej jako terapii wspomagającej w leczeniu osób chorych psychicznie przedstawiono poniżej.

  1. Aktywność fizyczna powinna być wykorzystywana w leczenia łagodnego epizodu depresyjnego w celu poprawy objawów i sprawności fizycznej (dowód z grupy A)
  2. Aktywność fizyczna powinna być wykorzystana w dodatkowej terapii (towarzyszącej lekom) leczeniu zaburzeń z kręgu schizofrenii, poprawiając objawy, wpływając pozytywnie na zaburzenia poznawcze i na jakość życia ( dowód z grupy B).
  3. Aktywność fizyczna powinna być stosowana do poprawy zdrowia fizycznego osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi (dowód z grupy C)
  4. Osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi powinny być badane przesiewowo w celu poznania nawyków aktywności fizycznej (dowody eksperckie - klasa D)

Obecna urbanizacja, rozwój technologiczny i kulturowy, życie w stresie, pogoń za samorealizacją, a w konsekwencji brak czasu, zmiany nawyków żywieniowych, spożywanie wysokokalorycznych i przetworzonych produktów spożywczych są czynnikami które z całą pewnością oddziaływają na nasze zdrowie psychiczne i sprzyjają rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Wśród tych zjawisk rozwija się psychiatria żywieniowa- nowa dziedzina badająca wpływ jakości żywienia i składników odżywczych na zdrowie psychiczne.

Nadwaga i otyłość w dzisiejszych czasach z całą pewnością są problemami społecznymi. Spożywamy coraz więcej przetworzonych, wysokoenergetycznych i ubogich w wartości odżywcze produktów spożywczych. W konsekwencji borykamy się z problemami nadwagi i otyłości przy jednocześnie występujących niedoborach składników odżywczych. Chociaż poziom spożywanych kalorii rośnie, nie przyjmujemy rekomendowanych wartości mikro- i makroelementów, które odgrywają znaczące role w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu nerwowego jak witaminy z grupy B, cynk czy magnez. Dodatkowo, spożywamy mniej niż jest to rekomendowane warzyw bogatych w błonnik i składniki odżywcze oraz produktów zbożowych. Nakładając na powyższe wzorce żywieniowe palenie tytoniu, ograniczoną aktywność fizyczną i szkodliwe spożywanie alkoholu otrzymamy niekorzystny wpływ na zdrowie w tym zdrowie psychiczne i rosnącą liczbę chorób cywilizacyjnych, w tym zaburzeń psychicznych.

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl