Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas

WYKŁAD 2 - INAUGURACYJ - Inteligencja sztuczna od naturalnej lepsza czy gorsza? Oto jest pytanie. Korzyści, zagrożenia i „prewencje”.

Przedmiotem wykładu jest sztuczna inteligencja (AI), a w szczególności jej celowe wykorzystanie w medycynie. Pokrótce scharakteryzowane zostaną potencjalne zadania AI w psychiatrii w kontekście prospektywnych oczekiwań lekarzy i pacjentów. Jednym z aspektów analizy problemu jest permanentna, nieobciążająca obserwacja pacjenta, zorientowana na wsparcie diagnostyki. Bardzo istotnym elementem wystąpienia jest inspiracja dyskusji na temat definicji obszarów o największym potencjale implementacyjnym. Osobnym problemem, o kluczowym znaczeniu, są zagrożenia wynikające z użycia technologii o wysokim stopniu złożoności, niejawnych w rozumieniu znajomości sposobu pozyskiwania informacji wrażliwej i sposobów ich przetwarzania, zwłaszcza w kontekście zagrożenia nieuprawnionym użyciem.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl