Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

płk. Olaf E. Truszczynski, płk. Jan Wilk, płk. Mirosław Grochowski

Kiedy boli to, czego nie ma....urazy fantomowe w sytuacjach militarnych

Bóle fantomowe dotyczą ok 90% pacjentów doświadczających utraty kończyn. Mogą pojawić się natychmiast po amputacji lub dopiero po wielu latach. Wiadomo także, że częstość i poziom dolegliwości bólowych zmniejsza się wraz z czasem po amputacji. Zjawisko to zostało po raz pierwszy opisane w 1551 roku przez wielkiego francuskiego chirurga wojskowego Ambroise Paré, który uważał, że czucie fantomowe utraconej kończyny można określić jako świadomość, że jest ona nadal obecna po amputacji. Podobnie jak w przypadku otyłości olbrzymiej chorobę tego typu można łatwo zdiagnozować, jednak dużo trudniej leczyć, a już najtrudniej zrozumieć fenomen istnienia bólu dotyczącego nieistniejącej już kończyny człowieka.

Z punktu widzenia psychologii mówi się, że osoby szczególnie dotkliwie odczuwające bóle o charakterze fantomowym charakteryzują się osobowością kompulsywną  oraz rodzajem pewnej „sztywności”. Zgodnie z tymi założeniami osoby o „sztywnej” osobowości nie lubią zmian (w tym przypadku w postaci utraty kończyny) i dlatego doświadczają uporczywego bólu. Inna wyjaśnienia sugeruje, że fantomowy ból kończyny wynika z zastosowania mechanizmu obronnego zwanego „zaprzeczeniem”. Doświadczanie dolegliwości bólowych z powodu utraty kończyny staje się swoistego rodzaju dowodem na  jej „istnienie“. Uważa się także że chory przepełniony jest negatywnymi emocjami związanymi ze stratą, a ból jest swoistą odpowiedzią na tą stratę. Poczucie straty jest tym większe im ważniejsza część ciała została utracona i tym bardziej osoba chora nie będzie akceptowała tej straty. Jest także dość prawdopodobne, że stres, lęk i depresja powodują zaostrzenie dolegliwości bólowych. Są także teorie dotyczące  przewlekłego bólu sugerujące, że pamięć odgrywa ważną rolę w rozwoju i podtrzymywaniu procesów bólowych poprzez tzw. centralne uwrażliwienie,  powodujące nadpobudliwość ośrodkowego układu nerwowego i towarzyszące jej obniżonie progów bólowych.

Jeśli chodzi o wojsko  to liczba traumatycznych amputacji wzrastała proporcjonalnie do fazy konfliktu zarówno w Iraku i Afganistanie. Odnotowano, także że częstość występowania bólów fantomowych wahała się od 42 do 79%.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl