Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Dr Valerie Yon

Bias against disconfirmatory evidence in schizophrenia. / Badanie dotyczące negowania dowodów sprzecznych z własnymi sądami (BADE) w schizofrenii

BADE (bias against disconfirmatory evidence)- zjawisko negowania dowodów sprzecznych z własnymi sądami wiążące się ze zjawiskiem podtrzymywania sądów urojeniowych po raz pierwszy zostało opisane przez Moritza i Woodwarda (Moritz i Woodward, 2006). Autorzy tej koncepcji  zakładają, że przekonania urojeniowe opierają się na  sposobie myślenia, w którym odrzucane są dowody sprzeczne z własnymi sądami, co wynika z braku analizy oraz integracji dowodów niezgodnych z osądem lub przekonaniem.

Cel: Celem badania była ocena występowania tendencji do negowania dowodów sprzecznych z własnymi sądami u francuskojęzycznych pacjentów ze schizofrenią.  Tendencja ta, wcześniej opisywana u pacjentów ze schizofrenią  nie-francuskojęzycznych, wzmacnia trwałość błędnych sądów pomimo pojawiania się zaprzeczających im dowodów.

Metoda: 20 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, 20 pacjentów cierpiących na depresję  i 20 osób z grupy kontrolnej  podczas ośmiu kolejnych etapów badania  dokonywało wyboru sześciu zaproponowanych interpretacji  emocjonalnie neutralnych i początkowo niekompletnych obrazów w graficznym  teście decyzyjnym. W kolejnych etapach badania do prezentowanego obrazu dodawano nowy  fragment. U każdego uczestnika  na  każdym etapie badania oceniano  wiarygodności błędnych interpretacji  (wskaźnik zmiany -change score- CS]). PANSS (Skalę objawów pozytywnych oraz negatywnych) zastosowano tylko u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.

Wyniki: Ewolucja CS jako funkcja siedmiu ostatnich etapów badania była istotniej słabiej zaznaczona w grupie osób ze schizofrenią.  Jedynie wymiar objawów negatywnych  skali PANSS korelował  z CS.

Dyskusja: Otrzymane wyniki potwierdziły występowanie BADE w grupie francuskojęzycznych pacjentów ze schizofrenią. Brak istotnej korelacji między BADE i objawami pozytywnymi oraz wymiarami urojeń  omówiono  w odniesieniu do liczebności grupy badanej,  jak  również  starano się wyjaśnić znaczenie tego błędu.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl