Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

dr n. med. Dariusz Juchnowicz

Wsłuchując się w Prozac, a słysząc placebo – medycyna oparta na faktach, czy na złudzeniach?

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pojęcie „medycyny opartej na faktach” (EBM-Evidence - based medicine) jest podstawą paradygmatu współczesnej medycyny. Czy medycyna jest rzeczywiście oparta na faktach, czy też jest to iluzja kreowana na potrzeby skutecznego marketingu? Pojawiają się liczne, chociaż słabo słyszalne, pytania dotyczące rzetelności i wiarygodności dowodów naukowych, zwłaszcza dotyczących efektywności terapii, którymi dysponują klinicyści. Randomizowane kontrolowane placebo badania kliniczne (RCT) stanowią „złoty standard” oceny leków i najsilniejszy dowód ich skuteczności. Niestety, prowadzenie tych badań i ich wyniki wiążą się z licznymi ograniczeniami. Wyniki badań klinicznych wskazują na duże znaczenie efektu placebo w psychiatrii. Niewielka różnica (lub jej brak) między skutecznością leku i placebo bywa czasami traktowana jako dowód braku skuteczności farmakoterapii lub jej skuteczności porównywalnej z placebo. Istnieją wątpliwości czy decyzje kliniczne oparte na wynikach badań klinicznych są zawsze decyzjami optymalnymi? Jakie znaczenie w podejmowaniu decyzji terapeutycznych ma doświadczenie i praktyka kliniczna? Jak bardzo wytyczne i algorytmy postępowania opracowywane na podstawie wyników badań klinicznych, nie przystają do postulatów medycyny spersonalizowanej?  Aby sztuka medyczna była naprawdę oparta na faktach, musimy wnikliwie i krytycznie oceniać wyniki badań klinicznych, nie opierając się jedynie na „wyselekcjonowanych” lub zniekształconych informacjach. Przed klinicystami pozostaje otwarte pytanie, dotyczące tego w jakim stopniu ich decyzje terapeutyczne powinny opierać się na wynikach badań klinicznych, a w jakim uwzględniać doświadczenie i praktykę kliniczną.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl