Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Dr n. med. Agata Misera, Niemcy

WARSZTAT Diagnostyka, farmakoterapia i możliwości terapeutyczne leczenia zaburzeń zachowania dzieci upośledzonych umysłowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

„Upośledzenie umysłowe“, czyli „niepełnosprawność́ intelektualna“ to według definicji WHO: istotne obniżenie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, oraz trudności w zachowaniu przystosowawczym, występujące przed 18 rokiem życia. Niepełnosprawność intelektualna sama w sobie nie jest chorobą i nie wymaga leczenia. Niestety wiąże się ona ze zwiększonym ryzykiem występowania innych chorób, w tym chorób psychicznych, co sprowadza niesprawnych intelektualnie pacjentów do gabinetów lekarzy rożnych specjalności. Prewalencję niepełnosprawności intelektualnej szacuje się na ok. 1% dzieci, z czego ok. 85% przypadków dotyczy jej lekkiej formy. Należy podkreslić, że zaburzenia rozwoju, podobnie jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, nie są synonimem niepełnosprawności intelektualnej, chociaż często jej towarzyszą. Tylko rzetelna diagnostyka pediatryczna, neurologiczna, genetyczna, psychiatryczna, psychologiczna, a także ocena logopedyczna i ergoterapeutyczna pozwala na postawienie właściwej diagnozy u dziecka z podejrzeniem niepełnosprawności intelektualnej. Nie można zapominać, że rodzice lub opiekunowie są nie tylko najważniejszym źródłem informacji, ale również podstawowym filarem każdej terapii wspomagającej rozwój dziecka i muszą być bezwzględnie włączeni w proces diagnostyczny, a następnie terapeutyczny. Podstawą programów terapeutyczych takich jak ABA/VB (Applied Behavior Analysis und Verbal Behavior), PECS (Picture Exchange Communication System), RDI (Relationship Development Intervention, ToM-Training (Theory of Mind-Training) czy TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children), które dzięki swojej naukowo potwierdzonej skuteczności stanowią fundament pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, jest właśnie intensywna współpraca wszystkich zaangażowanych w pracę nad rozwojem dziecka podmiotów. Jeden z modeli opieki psychiatrycznej nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych zakłada, że to właśnie psychiatra dziecięcy, ma za zadanie koordynację różnych interwencji terapeutycznych. Poza tym jest on odpowiedzialny za wymianę informacji między różnymi jednostkami, a także regularną pracę z rodzicami i wspieranie ich w realizowaniu wspólnie wyznaczonych celów. Farmakoterapia stwarza dodatkowe możliwości terapeutyczne u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ale jest też bardzo dużym wyzwaniem. Nie tylko stosowanie leków „off label“, ale również duże ryzyko występowania działań niepożądanych, utrudniona komunikacja z pacjentem i brak konkretnego wyobrażenia o możliwych efektach leczenia są nieodłącznym elementem psychofarmakoterapii tych dzieci. Generalna zasada “start low, go slow“ oraz reguła „au albo wow“ a także wpływ wdrożonego leczenia na przebieg innych koegzystujących chorób (np. padaczka, cukrzyca), pokazują jak żmudne i uwarunkowane indywidualnie jest dobieranie odpowiednich leków dla tych pacjentów. Poszukiwanie możliwości wsparcia dla rodziny jest kolejnym nieodłącznym filarem opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jest ogólnie przyjęte, że to rodzice i dzieci muszą dopasować się do systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej i rynku pracy. Dzieci, a później dorośli z niepełnosprawnościa inetelektualną mają zaburzenia poznawcze i trudności adaptacyjne, dlatego ta grupa pacjentów, potrzebuje wyjątkowej opieki i struktur, w których może się rozwijać i dążyć do samodzielności. To z kolei jest nie tylko bardzo czasochłonne i wymaga dużych środków finansowych, ale jest również wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla systemu opieki zdrowotnej. Celem tego warszatatu jest przedstawienie potencjalnego modelu opieki nad rodzinami dotkniętymi tym problemem oraz dyskusja nad praktycznymi możliwościami wdrożenia go w życie.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl