Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Dr n. med. Agata Misera

To nie lada gratka, znaleźć sposób na niejadka, czyli co to jest Picky Eating i z czym to się je

Według badań z ostatnich lat niemalże 50% rodziców określa swoje dzieci jako „niejadki” (ang. - picky eaters). Mimo, tego że problem ten dotyka wielu rodzin, to do tej pory nie został on precyzyjnie zdefiniowany. Powszechnie przyjęto, że zjawisko „Picky Eating” to zbiór zachowań charakteryzujący się: niechęcią do jedzenia znanych potraw lub próbowania nowych potraw, a także występowaniem silnych preferencji żywieniowych. Wielu ekspertów zwraca szczególną uwagę na to, że fazy zmniejszonego apetytu, wzmożonej selektywności wybieranych produktów oraz niechęć do próbowania nowych potraw są integralnym elementem rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. O ile szukanie pomocy u specjalistów, np. psychologów, pediatrów czy psychiatrów dziecięcych, jest jak najbardziej polecane, to określenie zwyczajów żywieniowych dzieci jako patologicznych, może wyrządzić im wiele szkód. Dlatego właśnie psychoedukacja rodziców i opiekunów pełni zasadniczą rolę w diagnostyce i terapii dzieci z podejrzeniem zaburzeń odżywiania. Podczas diagnostyki należy dokładnie rozważyć dobór badań zarówno somatycznych jak i psychologicznych. Szczególną uwagę należy również zwrócić na procesy psychodynamiczne zachodzące w rodzinie. Należy podkreślić, że zachowania rodziców oraz dzieci podczas posiłku wzajemnie na siebie oddziałują, a interakcje te mogą skutkować zachowaniami charakterystycznymi dla zjawiska „Picky Eating”. Programy „nauki jedzenia” dotyczące zarówno dzieci jak i rodziców mogą być realizowane w trybie opieki ambulatoryjnej lub stacjonarnej, w zależności od preferencji i możliwości danej rodziny. Ciekawym trendem w ostatnich latach jest także wykorzystanie telemedycyny w procesie terapeutycznym. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że tylko część dzieci określanych przez rodziców jako niejadki, spełnia kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania wieku dziecięcego i potrzebuje wsparcia terapeutycznego. Rodzicom nieraz ciężko jest pogodzić się z faktem, że niejedzenie ich dzieci jest tylko niegroźnym, przejściowym procesem występującym w rozwoju dziecka. Strach przed niedożywieniem i zatrzymaniem wzrostu, który towarzyszy niemalże wszystkim rodzicom niejadków, nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w literaturze. Należy podkreślić, że zgodnie ze współcześnie obowiązującą wiedzą nie można jednoznacznie stwierdzić czy zjawisko „Picky Eating” należy interpretować jako naturalny etap w rozwoju dzieci, czy może jednak jako zaburzenie lub nawet chorobę.

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl