Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Dr hab. Marcin Siwek; Angelini

Lurazydon w praktyce klinicznej – opisy przypadków

Lurazydon należy do najnowszej generacji leków przeciwpsychotycznych. Jego specyficzne właściwości farmakodynamiczne warunkują nie tylko zdolność leku do redukcji objawów wytwórczych, ale również potencjalną skuteczność w leczeniu objawów depresyjnych i zaburzeń funkcji poznawczych towarzyszących schizofrenii, a także, dobrze udokumentowane, właściwości normotymiczne. Ponadto lek ten odznacza się wybitnie niskim ryzykiem generowania wzrostu masy ciała i zaburzeń metabolicznych, oraz wysokim bezpieczeństwem stosowania w schorzeniach kardiologicznych. W kontekście powyższych właściwości przedstawione zostaną opisy przypadków włączenia, z powodzeniem, lurazydonu u trudnych pacjentów z diagnozą schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl