Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz Polfa Tarchomin

Proszę się uspokoić! – Postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne z pacjentem pobudzonym

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Pobudzenie psychoruchowe jest interdyscyplinarnym problemem medycznym, choć istnieje rozpowszechniona praktyka traktowania tego nieswoistego zespołu zaburzeń behawioralnych jako ,,problemu psychiatrycznego” czyli zadania dla konsultującego psychiatry. Biorąc pod uwagę, znaczne rozpowszechnienie pobudzenia psychoruchowego zarówno na oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, jak i oddziałach psychiatrycznych, jego znaczne koszty społeczno-ekonomiczne, ryzyko prawne,  szybka identyfikacja przyczyn pobudzenia oraz odpowiednie postępowanie jest niezwykle istotnym aspektem pracy psychiatry. W wykładzie zostaną przedstawione zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku pobudzenia psychoruchowego w przebiegu pierwotnych zaburzeń psychicznych zgodnie ze stanowiskiem Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP). W postępowaniu terapeutycznym podkreśla się 4 uzupełniające się formy oddziaływania na chorych w stanie pobudzenia: 1. modyfikację czynników środowiskowych, 2. zastosowanie technik deeskalacyjnych, 3. interwencje farmakologiczne, 4.użycie środków przymusu bezpośredniego lub izolacji.

W trakcie wykładu szczególna uwaga zostanie poświęcona: 

  • technikom słownej deeskalacji (ogólne wytyczne dotyczące procesu deeskalacji wraz z 10  głównymi obszarami i rekomendacjami co do postępowania obowiązującymi m.in. w Danii i USA), oraz
  • interwencjom farmakologicznym (zalecenia dotyczące postępowania farmakologicznego w zależności od sytuacji klinicznej).

Piśmiennictwo:

Garriga, Marina, et al. "Assessment and management of agitation in psychiatry: expert consensus." The World Journal of Biological Psychiatry 17.2 (2016): 86-128.

Richmond, Janet S., et al. "Verbal de-escalation of the agitated patient: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup." Western Journal of Emergency Medicine 13.1 (2012): 17.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl