Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

dr hab. Marcin Siwek; Lundbeck

Całościowe działanie leków przeciwdepresyjnych. WYKŁAD 27 - SPONSOROWANY (30 MINUT)

Efektywność leku przeciwdepresyjnego obserwowana w codziennej praktyce klinicznej jedynie częściowo i to w sposób niebezpośredni pozostaje w związku z jego skutecznością wykazywaną w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych, czy metaanalizach oraz z jego bezpośrednim, „biologicznym” oddziaływaniem na struktury układu limbicznego OUN. Jest ona wypadkową szeregu korzystnych i niekorzystnych aspektów związanych ze stosowaniem leku u danego pacjenta. Należy do nich zaliczyć m.in.: nastawienie chorego do leczenia -zależne np. od uzyskanych informacji oraz profilu działań niepożądanych, subiektywne poczucie zdrowienia – nie zawsze pokrywające się z redukcją punktacji w skalach mierzących nasilenie depresji,  możliwość osiągnięcia remisji funkcjonalnej oraz szeroko pojęty profil kliniczny leku przeciwdepresyjnego. Pod tym ostatnim pojęciem można rozumieć nie tylko  skuteczność leku w zakresie redukcji nasilenia poszczególnych  obszarów objawowych, ale również ryzyko generowania przez lek niekorzystnych efektów psychopatologicznych (np. bezsenność, niepokój, ahedonia etc.), przydatność w przypadku oporności na leczenie, czy bezpieczeństwo jego stosowania w sytuacji współwystępowania istotnych schorzeń somatycznych lub ryzyka powikłań. Wykład stanowić będzie próbę porównania leków przeciwdepresyjnych z uwzględnieniem powyższych kryteriów i aspektów.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl