Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Prof. Jerzy Samochowiec

Od 2004r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie. Był Konsultantem ds. Psychiatrii w  Zachodniopomorskiem w latach 2005-1015. Główne zainteresowania naukowe to: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyki schizofrenii, psychobiotą. Jest promotorem 17 ukończonych prac doktorskich, opiekunem 5 habilitacji w Katedrze Psychiatrii PUM. Opublikował przeszło 300 prac oryginalnych, poglądowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jego wskaźnik Hirscha wynosi 27, liczba cytowani ponad 2800, publikacje jego maja współczynnik oddziaływania IF=350. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Psychiatria Polska, Alkohol i Narkomania, Psychiatria po Dyplomie i innych. Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Archives of Psychiatry and Psychotherapy. W latach 2009 - 2013 był w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem (European Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA).

W latach 2014-2019 był w Zarządzie Głównym Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA-European Psychiatric Association). Aktualnie jest wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego Psychiatrycznymi Towarzystwami EPA.

Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prorektor ds. Nauki w kadencji 2012-2016, ponownie wybrany na kadencję 2016-2020.

 

Żonaty, 1 dziecko. Hobby: narty, piłka nożna, tango, poznawanie świata.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl