Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako psychoterapeuta pod stałą superwizją. Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.zo.o. Zainteresowania naukowe ogniskuje na okresie adolescencji – fizjologicznego przebiegu, jak również charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń. Pozostałe zainteresowania to zaburzenia odżywiania zarówno klasyczne, jak i nowe, trudno diagnozowalne postaci, problematyka FASD i ASD. Kierownik nowatorskiego grantu europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, autor i współautor licznych publikacji naukowych, współautor książek i podręczników, autor i współautor wystąpień na kilkuset konferencjach polskich i licznych zagranicznych w tematyce psychiatrii dzieci i młodzieży i psychoterapii w tej grupie wiekowej, organizator 2 ogólnopolskich i 1 międzynarodowej konferencji Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prywatnie żona, mama, teściowa i babcia.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl