Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

Prof. zw. Politechniki Śląskiej; Wydział Inżynierii Biomedycznej. Urodziłem w Kraśniku. Studia techniczne realizowałem na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Po ich ukończeniu i obronie, nagrodzonej wyróżnieniem, pracy dyplomowej podjąłem pracę zawodową na tym samym wydziale.

Pierwotnie zatrudniony jako asystent, realizowałem prace badawcze i projektowe z zakresu testowania systemów cyfrowych. Liczne wdrożenia konstrukcji mojego autorstwa pozwoliły mi na zdobycie odpowiedniego doświadczenia inżynierskiego. Prowadzone współbieżnie prace badawcze ukierunkowały moją dysertację na optymalizację kompresji informacji w testowaniu systemów cyfrowych. Rezultatem tych działań była praca doktorska. Następnie byłem stypendystą programu Conrad-Zuse, piastując stanowisko Gast-Dozent w Universität Dortmund, w Katedrze Informatyki 1.  Rezultatem pracy na uczelniach niemieckich była obrona mojej habilitacji w Technische Universität Ilmenau, w lipcu 1995 roku.

W 1998, po zamieszkaniu w Cieszynie, roku podjąłem dodatkową pracę w Uniwersytecie Śląskim, w ówczesnej jego Filii, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Przez ponad dekadę byłem zatrudniony w pełnym wymiarze godzin (drugie miejsce zatrudnienia) na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

Podstawowym, z punktu widzenia szeroko pojętej technologii informacyjnej, obszarem moich badań było konstruowanie oprogramowania dydaktycznego, przy czym jako cel zasadniczy przyjąłem dydaktykę specjalną, ponieważ z moich obserwacji wynikało, że rynek oprogramowania wspomagającego nauczanie osób z upośledzeniami intelektualnymi jest nieproporcjonalnie ubogi. Wymiernym rezultatem tych prac, prowadzonych pod naukową egidą Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jest wdrożony system komputerowego wspomagania kształcenia funkcjonalnego dzieci specjalnej troski.

 Od wielu lat zajmuję się problematyką naukowo-badawczą, którą można określić wspólną nazwą: Biocybernetyczny aspekt muzyki. W celu dogłębnego poznania przedmiotowych dyscyplin, wykorzystując zdobyte w okresie szkolnym wykształcenie muzyczne, podjąłem i ukończyłem z wyróżnieniem stacjonarne studia  na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”, a następnie drugie, także stacjonarne studia muzyczne, na kierunku „Instrumentalistyka” (pianistyka).

Łączenie dyscyplin staje się właściwie znakiem współczesności. Przeniesienie rozważań o charakterze biocybernetycznym, uwzględniającym człowieka jako źródło informacji, na obszar sztuki,  w szczególności muzyki, uznaję za wyjątkowo zasadne, ponieważ wyłania się tu atrakcyjny obszar badawczy, także w rozumieniu teorii muzyki. Moim zamiarem naukowo-badawczym na najbliższą przyszłość jest ocena roli muzyki, w szczególności jej wybranych elementów, takich jak metro-rytmika, melodia, czy harmonia, na człowieka, zwłaszcza w kontekście terapii zaburzeń motorycznych lub motoryczno-kognitywnych.

Za działalność naukowo-badawczą zostałem uhonorowany prestiżowym, amerykańskim wyróżnieniem fundacji Chomczyńskich i tytułem „Wybitny Polski Informatyk”. Wyróżnienie to ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ stanowi uznanie takiego wymiaru mojej pracy, który można byłoby zdefiniować jako humanizację informatyki.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl