Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Płk. Olaf Truszczyński

Płk rez. dr Olaf E. Truszczyński ukończył Wojskową Akademię Medyczną i Uniwersytet Łódzki - Wydział Filozoficzno-Historyczny (1984 r.) na kierunku psychologia. Po ukończeniu studiów pracował naukowo w Zakładzie Psychologii Pracy i Służby Wojskowej Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej. Następnie przeniósł się do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) gdzie początkowo kierował Pracownią Psychodiagnostyki Zakładu Psychologii Lotniczej, a następnie Zakładem Bezpieczeństwa Lotów, aż w końcu został  jego dyrektorem w latach 2003-2016. W 1998 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zatytułowaną: „Wpływ stresu hipoksji wysokościowej na sprawność operatorską pilota”(promotor prof. dr hab. Jan F. Terelak) i podjął na tym Uniwersytecie pracę naukowo-dydaktyczną jako adiunkt w katedrze Pracy i Stresu Instytutu Psychologii UKSW. Ukończył kursy specjalistyczne poświęcone badaniom wypadków i katastrof lotniczych w Wielkiej Brytanii oraz Szwecji i Hiszpanii.                                                                                                Odbył staż naukowy w bazie lotnictwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzie przeszedł szkolenie w zakresie selekcji i kwalifikacji pilotów samolotów wysokomanewrowych i zapoznał się ze specyfiką pracy pilotów morskich. Dr Olaf E. Truszczyński był także ekspertem, reprezentującym Polskę na forum międzynarodowym. Został nominowany przez Ministra Obrony Narodowej w 2005 r na członka (ang. principal member) Human Factors and Medicine Panel Science and Technology Organisation NATO. Był także przedstawicielem Polski w Europejskiej Agencji Obrony (ang. European Space Agency). Brał udział w misjach wojskowych w Libanie w ramach UNIFIL (ang. United Nations Interim Force in Lebanon) w latach 1993-1994, a także w Afganistanie w ramach działań ISAF (ang. International Security Assistance Force) w 2012 r.

Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Dyrektorem Ośrodka badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Napisał i jest współautorem ponad 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących psychologii lotniczej, psychologii transportu drogowego oraz problematyki oddziaływania stanów ekstremalnych na reakcje psychiczne człowieka.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl