Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska, prof. ndzw.

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz reumatologii. Absolwent elitarnych studiów w zakresie MBA General Managment, Studium Farmakodynamiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego oraz Kursu dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Doktor habilitowany w zakresie nauk medycznych . Od 9 lat adiunkt, a od 4 lat kierownik w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 8 lat adiunkt i profesor Politechniki Lubelskiej; Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Prowadzi badania, pisze publikacje, jest zapraszana na sympozja i konferencje naukowe w celu wygłaszania wykładów na tematy związane z chorobami reumatycznymi oraz oceną składu ciała za pomocą analizy pomiarów impedancji bioelektrycznej w populacjach: osób zdrowych, chorych na nowotwory, chorych z niewydolnością serca, chorych na anoreksję i innych. Kierownik kilku zadań badawczych z zakresu chorób reumatologicznych i związanych z analizą składu ciała u osób zdrowych i w różnych jednostkach chorobowych. Autorka podręcznika dla studentów inżynierii biomedycznej „Podstawy fizjologii”. Współautorka podręcznika akademickiego "Handbook of Famine, Starvation, and Nutritient Deprivation". Należy do zespołów redakcyjnych wielu czasopism naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pełni funkcję członka w Radzie Doradczej Cochrane Polska w ramach Ośrodka Przeglądów Systematycznych-Polskiej Filii Cochrane na Wydziale Lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureatka licznych stypendiów (m.in. MNiSW oraz Polish School of Medicine Memorial Fund) oraz wielokrotnie nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Rektora UM w Lublinie i Rektora Politechniki Lubelskiej.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl