Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

   
Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

Dr Aleksandra Madejska-Soltani


Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie psychiatrii klinicznej oraz w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii  krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), EFT , PNL.

Jest również gerontologiem oraz specjalistą od spraw gérontopsychiatrii i demencji. Dyplom hipnozy klinicznej wzbogacił oraz pogłębił jej bio-psycho medyczne podejście do pacjenta....

Czytaj więcej:

Prof. Pierre Thomas


Kierownik Oddziału Psychiatrii i Medycyny Sądowej Lille University Hospital

Kierownik Laboratorium Nauk Poznawczych i Afektywnych (SCAlab UMR-CNRS 9193) Francja
Kierownik specjalnego zespołu do spraw zapobiegania samobójstwom, Direction Générale de la Santé, France

Czytaj więcej:

Prof. Mickael Naassila


Professor of physiologie at the University of Picardie Jules Verne (Amiens, France)

profesor fizjologii Pikardyjskieg Uniwersytetu Juliusza Verne’a ( Amiens, Francja) oraz kierownik grupy badawczej INSERM UMR 1247 (Research Group on Alcohol & Pharmacodependences – GRAP - https://grap.u-picardie.fr).

Czytaj więcej:

Prof. Jerzy Samochowiec


Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie.

Od 2004r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie. Był Konsultantem ds. Psychiatrii w  Zachodniopomorskiem w latach 2005-1015. Główne zainteresowania naukowe to: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD...

Czytaj więcej:

Dr n. med. Agata Misera


Lekarz medycyny, pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Medycznym Charitè w Berlinie, gdzie w roku 2012 ukończyła studia medyczne.

Aktualnie zajmuje się wraz z zespołem stworzeniem standardów farmakoterapii zaburzeń zachowania u dzieci upośledzonych umysłowo. Posiadaczka czarnego pasa w karate Shotokan...

Czytaj więcej:

Mgr Przemysław Marcinek


Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny, terapeuta uzależnień.

Ukończył psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii oraz akredytowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Czytaj więcej:

Dr n. hum. Izabela Fornalik


Pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w  procesie certyfikacji

Pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w  procesie certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością....

Czytaj więcej:

Mgr Alicja Kapała


Psycholog w trakcie certyfikacji seksuologa klinicznego, terapeuta uzależnień.

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznani, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii oraz akredytowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Studium....

Czytaj więcej:

Dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka


Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Od 2017 roku adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2013 do 2017 roku Asystent/Adiunkt Samodzielnej Pracowni Gerontobiologii WNoZ PUM w Szczecinie...

Czytaj więcej:

Dr hab. n. med. Piotr Świtaj


Psychiatra, adiunkt w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Psychiatra, adiunkt w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jego główne zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z niepełnosprawnością, wykluczeniem społecznym...

Czytaj więcej:

Mgr Joanna Róg


Dietetyk, absolwentka SGGW w Warszawie. Pracownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dietetyk, absolwentka SGGW w Warszawie. Pracownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Jest w trakcie studiów...

Czytaj więcej:

Płk. Olaf Truszczyński


Ukończył Wojskową Akademię Medyczną i Uniwersytet Łódzki - Wydział Filozoficzno-Historyczny (1984 r.) na kierunku psychologia

Po ukończeniu studiów pracował naukowo w Zakładzie Psychologii Pracy i Służby Wojskowej Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej. Następnie przeniósł się do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej...

Czytaj więcej:

Płk. Mirosław Grochowski


Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, studiował także w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy

Ukończył pedagogiczne studia podyplomowe na  Akademii Bydgoskiej i podyplomowe studia Menadżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu....

Czytaj więcej:

Dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz


Kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalistą z zakresu psychiatrii. Aktualnie pełni funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku....

Czytaj więcej:

mgr Natalia Kajka


Psycholog, asystentka w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL

Specjalizuje się głównie w terapii dzieci z trudnościami szkolno-wychowawczymi oraz ADHD.....

Czytaj więcej:

Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska, prof. ndzw.


Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz reumatologii

Absolwent elitarnych studiów w zakresie MBA General Managment, Studium Farmakodynamiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego oraz Kursu dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.....

Czytaj więcej:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik


Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako psychoterapeuta pod stałą superwizją

Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.....

Czytaj więcej:

dr hab. n. med. Robert Pudlo


Pracownik naukowy Katedry Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant psychiatra Śląskiego Centrum Chorób Serca

przewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ubiegłej kadencji, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.....

Czytaj więcej:

Prof. Wiesław Jerzy Cubała


Medical University of Gdańsk, Poland

Wiesław Jerzy Cubała is the Head of the Department of Psychiatry at the Medical University of Gdansk, Poland. His research interests focus on the psychopharmacology of anxiety....

Czytaj więcej:

dr n. med. Krzysztof Krysta


Adiunkt Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wcześniej był ordynatorem oddziału psychiatrycznego dla pacjentów z podwójną ....

Czytaj więcej:

mgr Ewa Stelmasiak


MSc, MA, CWHC, CWWPM, założycielka The Wellness Institute oferującego wsparcie doradczo-szkoleniowe dla firm i placówek medycznych

Ekspert ds. komunikacji organizacyjnej i zarządzania wellbeingiem. Certyfikowany coach wellness (CWHC) ....

Czytaj więcej:

Dr hab. Marcin Siwek


Specjalista psychiatra. Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz Kierownik I Oddziału Psychiatrii Dorosłych.....

Czytaj więcej:

dr n.med. Dariusz Juchnowicz


Specjalista psychiatra. Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz studia podyplomowe – „Badania Kliniczne - organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania”.....

Czytaj więcej:

Prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas


Prof. zw. Politechniki Śląskiej; Wydział Inżynierii Biomedycznej

Urodziłem w Kraśniku. Studia techniczne realizowałem na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej...

Czytaj więcej:

dr Katarzyna Bliźniewska-Kowalska


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodz.....

Czytaj więcej:

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl