Program szczegółowy Wykładowcy Wykłady
Czytaj Czytaj Czytaj

 

Program

Program może ulec zmianie

Program do pobrania

 

CZWARTEK 12 września 2019

  SALA A SALA WARSZTATOWA
10:00-10:20 

OTWARCIE ZJAZDU

Występ Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
10:20-10:45

WYKŁAD 1 - INAUGURACYJNY

Prof.  Jerzy Samochowiec  Zmiana stylu życia, jako terapia wspomagająca w leczeniu chorób psychicznych   
10:45-11:10

WYKŁAD 2 - INAUGURACYJNY

Prof. Andrzej Mitas

Inteligencja sztuczna od naturalnej lepsza czy gorsza? Oto jest pytanie. Korzyści, zagrożenia i „prewencje”.

 
11:10-11:15 PRZERWA    
SESJA I

SESJA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

WARSZTAT 1
11:00-12:00
11:15-11:35

WYKŁAD 3

Prof. Małgorzata Janas-Kozik

Anoreksja - jednostka nozologiczna? Objaw?
Ciężka choroba somatyczna?

Osobowość borderline w filmie: Granice miłości, Fatalne zauroczenie, Przerwana lekcja muzyki

Prof. Andrzej Czernikiewicz

11:35-11:55

WYKŁAD 4

Dr n. med. Agata Misera, Niemcy To nie lada gratka, znaleźć sposób na niejadka, czyli co to jest Picky Eating i z czym to się je.
11:55-12:15

WYKŁAD 5

Prof. Teresa Małecka-Massalska Czy BMI jest nadal "atrakcyjnym" parametrem monitorowania stanu odżywienia pacjentów chorych na anoreksję?
12:15-12:45

WYKŁAD 6

SPONSOROWANY    

12:45-12:55

DYSKUSJA

    WARSZTAT 2
12:00-13:00
12:55-13:00

PRZERWA 

   

Wypalenie zawodowe – Rekonstrukcja - Terapia grupowa.

Dr Aleksandra Madejska-Soltani

 
SESJA II

SESJA UZALEŻNIENIA

13:00-13:20

WYKŁAD 7

Prof. Napoleon Waszkiewicz Nowe markery uzależnienia od alkoholu  
13:20-13:40

WYKŁAD 8

Dr Emilia Potembska,
Prof. Beata Pawłowska
Pornografia w Internecie WARSZTAT 3
13:00-14:00
13:40-14:00

WYKŁAD 9 

Dr Tomasz Szafrański Zespół patologicznego zbieractwa - czy można go traktować jako uzależnienie?

Wsłuchując się w Prozac, a słysząc placebo – medycyna oparta na faktach, czy na złudzeniach?

Dr n. med.  Dariusz Juchnowicz 
14:00-14:30

Wykład 10

 SPONSOROWANY  
14:30-14:40

DYSKUSJA

14:40-15:40

PRZERWA NA OBIAD

 
SESJA III

SESJA MIĘDZYNARODOWA

 
15:40-16:10

WYKŁAD 11 

Prof. Pierre Thomas Multimodal Suicide Prevention Strategy in France/ Multimodalna Strategia Zapobiegania
Samobójstwom we Francji.
 
16:10-16:40

WYKŁAD 12

Prof. Mickael Naassila Neurobiological bases of alcoholism
and future pharmacotherapies / Neurobiologiczne podłoże uzależnienia od alkoholu i przyszłe kierunki w farmakoterapii.
 
16:40-17:10

WYKŁAD 13

Dr Valerie Yon Bias against disconfirmatory evidence
in schizophrenia / Badanie dotyczące negowania dowodów sprzecznych z własnymi sądami (BADE) w schizofrenii.
 
17:10-17:40

Wykład 14

SPONSOROWANY    
17:40-17:50

DYSKUSJA 

     
17:50-17:55

PRZERWA

     
SESJA IV

SESJA: STYL ŻYCIA A ZDROWIE PSYCHICZNE

 
17:55-18:15

WYKŁAD 15 

dr Aleksandra Madejska-Soltani, Francja

Od burn out  do depresji maskowanej.  Miejsce syndromu wypalenia zawodowego w klasyfikacji ICD    
18:15-18:35

WYKŁAD 16

Dr hab. Karakuła-Juchnowicz,
Mgr Joanna Róg

Czy otworzyliśmy puszkę Pandory? Kontrowersje dotyczące stosowania glifosatu i rozwoju chorób cywilizacyjnych.
18:35-18:55

WYKŁAD 17

Dr hab. Karolina Skonieczna
Dr hab. Karakuła-Juchnowicz

W zdrowych jelitach- zdrowy duch: o znaczeniu mikrobioty jelitowej dla zdrowia psychicznego

 

 

PIĄTEK 13 września 2019

  SALA A SALA WARSZTATOWA
SESJA V

SESJA: WYZWANIA PSYCHIATRII

WARSZTAT 4
9:00-10:00
9:00-9:20

WYKŁAD 18

Dr hab. Jolanta Masiak

Analiza dużych baz danych w psychiatrii  

„Kiedy boli to, czego nie ma....urazy fantomowe w sytuacjach militarnych”

płk. Mirosław Grochowski, płk. Olaf Truszczyński,
płk. Jan Wilk

9:20-9:40

WYKŁAD 19

Dr hab. Robert Pudlo Wpływ leczenia psychiatrycznego na rokowanie w chorobach układu krążenia
9:40-10:00

WYKŁAD 20

Prof. Jacek Wciórka Cierpienia psychotyczne – zagubiony wymiar kryzysu
10:00-10:20

WYKŁAD 21

Dr hab. n. med. Piotr Świtaj Choroba psychiczna a doświadczenie samotności. WARSZTAT 5
10:00-11:00
10:20-10:50

Wykład 22

SPONSOROWANY  

Diagnostyka, farmakoterapia i możliwości terapeutyczne leczenia zaburzeń zachowania dzieci upośledzonych umysłowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Dr n. med. Agata Mizera

10:50-11:00

DYSKUSJA

   
11:00-11:05

PRZERWA 

   

SESJA VI

SESJA: SCHIZOFRENIA

WARSZTAT 6

11:00-12:00

11:05-11:25 WYKŁAD 23

Prof. Andrzej Czernikiewicz

Zdrowienie w schizofrenii - perspektywa pacjenta, jego rodziny i jego terapeuty

Terapia metakognitywna dzieci i młodzieży z ADHD

mgr Natalia Kajka

11:25-11:45 WYKŁAD 24

Dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Dlaczego lekarz psychiatra powinien pamiętać o monitorowaniu stężenia witaminy D u pacjenta chorego na schizofrenię.

11:45-12:05 WYKŁAD 25

Dr hab. Krzysztof Krysta

Zaburzenia hormonalne i procesy zapalne a funkcje poznawcze w schizofrenii

12:05-12:25

WYKŁAD 26

Dr Paweł Krukow,
Dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz,
Dr Kamil Jonak

Zacząć to połowa sukcesu – deficyt inicjacji poznawczej w schizofrenii oraz jego kliniczne i neurofizjologiczne uwarunkowania

 
12:25-12:55

WYKŁAD 27

SPONSOROWANY    
12:55-13:05

DYSKUSJA

     
13:05-13:10

PRZERWA 

     

SESJA VII

SESJA: ZABURZENIA AFEKTYWNE WARSZTAT 7
13:00-14:10
 
13:10-13:30

WYKŁAD 28

Prof. Agata Szulc Neurobiologia samobójstwa

Wykorzystanie synergii terapeuty i awatara w leczeniu przewlekłychomamów słuchowych.

Dr Izabela Stefaniak 

 
13:30-13:50

WYKŁAD 29

Prof. Piotr Gałecki Kiedy zaczyna się depresja?
13:50-14:10

WYKŁAD 30

Prof. Wiesław Cubała

Czy KETAMINA stanie się przełomem
w leczeniu depresji?

14:10-14:30

WYKŁAD 31

Dr hab. Tadeusz Pietras Wybrane czynniki ryzyka zaburzeń afektywnych.  
14:30-15:00

WYKŁAD 32 - SPONSOROWANY

Dr hab. n. med. Marcin Siwek, LUNDBECK POLAND

Lurazydon w praktyce klinicznej – opisy przypadków  
15:00-15:10

DYSKUSJA

     
15:10-16:10

PRZERWA NA OBIAD

 
SESJA VIII

SESJA SEKSUOLOGICZNA: PEDOFILIA

WARSZTAT 8
16:00-17:00

16:10-16:30

WYKŁAD 33

mgr Przemysław Marcinek Pedofilia

ADHD u dorosłych

Dr Agata Makarewicz

16:30-16:50

WYKŁAD 34

Dr n. hum. Izabela Fornalik Sprawcy przemocy seksualnej z zaburzeniami rozwojowymi. Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne.
16:50-17:10

WYKŁAD 35

mgr Alicja Kapała,
mgr Przemysław Marcinek

Leczenie pedofilii w warunkach zakładu karnego
17:10-17:20

DYSKUSJA

     
17:20-17:30

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

Program może ulec zmianie

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl